Tagg: "Sosiale medier"

Om sosiale medier

Det er gjevt å bli kåret til Superheltinne i sosiale medier 2010! Takk til alle sammen! Oppmerksomheten som denne utnevnelsen gir, sammen med anerkjennelsen som ligger i å bli tildelt høstens Fritt Ord-midler for bloggen skal brukes til å jobbe for det jeg tror på; synliggjøre, aktualisere og debattere situasjonen for de langtidssyke i så vide kretser jeg kan. Om alt går som jeg vil og jeg får drahjelp nok, blir 2011 året da jeg lager et arrangement rundt langtidssyke, velferdsystemet og arbeid og holder foredrag om emnet. Det blir gøy!

“Superheltinne” mer enn en gimmick
Tittelen «Superheltinne i sosiale medier 2010» har jeg fått for det jeg allerede har gjort gjennom MariasMetode, slik jeg også fikk Fritt Ord midler. Slike priser er et klapp på skulderen og et ønske om at jeg skal fortsette med å gjøre det samme i tiden som kommer. Anerkjennelsene viser andre at det er flere enn meg som mener at de temaene jeg tar opp er verdt å høre på. Slik sett er dette for meg noe mer enn en gimmick og noe som han brukes til noe nyttig for flere. Jeg håper at det vil gi meg litt drahjelp til det jeg vil få til i året som kommer.

I tillegg til å være blogger, er jeg også utdannet lege fra Universitetet i Oslo. I det halvannet året som har gått etter at jeg trakk på meg sosialemedie-skoene og opprettet MariasMetode, har jeg lært mye om det ingen medisinsk lærebok eller klinisk praksis kunne lære meg. Langtidssyke, pårørende, helsepersonell – alle har delt generøst og gitt meg ny innsikt jeg ikke hadde fra før. Det er lange og lærerike kommentarer når jeg poster noe, folk er vennlige på Twitter og på Facebook er det uformellt og fint. Disse stedene kan være interessante, varme og inkluderende steder å være – og jeg har personlig stort sett kun hatt positive opplevelser om gode folk som løfter og hjelper hverandre.

Kommunikasjon
Noe av det som er spennede med å jobbe som lege er at jeg kommer tett inn på andre mennesker, deres tanker og følelser. Jeg møter mennesker i en avkledd situasjon, både fysisk og følelsesmessig. Å være vár den andre i slike situasjoner er også en lærdom en ikke kan lese seg til. Jeg har lært at å kommunisere først og fremst handler om å lytte, slik jeg tror også er første bud når en skal delta i sosiale medier.

Å bygge tradisjonelle nettverk med de som har makt og myndighet er ikke noe jeg har vært opptatt av når jeg har deltatt i sosiale medier. Det har vært lett for meg å lytte til alle stemmer, uavhengig av hva de er og hva de har gjort tidligere. Jeg har vært opptatt av hva «stemmene» kan dele akkurat nå. Likevel ser jeg at jeg når et tak på antall kommentarer jeg kan respondere på og antallet jeg kan følge på twitter – selv om jeg aldri så mye skulle ønske at et slikt tak ikke eksisterte!

Langtidssykes stemmer
Når man blir langtidssyk og ikke lenger kan være deltager i arbeidslinja, mister mange store deler av sitt sosiale liv. Sosial kontakt og nettverk kan bygges ved bruk av sosiale medier og mange aktive deltagere er nettopp langtidssyke. Langtidssyke deltar i stor grad i sosiale medier også fordi de leter etter svar på hvordan de kan bli friske igjen. Etter å ha hørt mange stemmer over tid, så jeg at det var mange vettuge brukerstemmer som aldri blir hørt. Mange hadde gode innspill til helsesektoren, men de når ikke frem, til tross for økt satsning på brukermedvirkning. Det er disse stemmene jeg ofte løfter frem når jeg blogger.

De fleste av oss blir brukere av helsevesenet i en større eller mindre grad i tiden vi lever. Jeg har denne naive troen. Jeg tror på at dersom vi kjenner hverandre som mennesker vil vi hverandre vel. Jeg tror på at den vi gjenkjenner som lik oss, vil vi ønske å hjelpe. Når vi forstår at vi alle kan havne i situasjonen der vi faller utenfor «arbeidslinja», at vi alle kan bli syke, vil vi likevel se de som ikke kan delta i arbeidslinja som likeverdige. I saken rundt utvisningen av Maria Amalie fra Norge er det noe av dette som fører til så stort engasjement. Vi føler vi kjenner Maria. Når noe urett skjer mot en vi “kjenner” reagerer vi.
Til syvende og sist er det de friske som må støtte og hjelpe de syke. En gang blir situasjonen omvendt. Det er lett å heie på vinnerne og disse taperne. Vi må begynne å heie på taperne. Det er slik verden går fremover!

Mulighet for bruk av pseudonym er bra!
Mange har mye skam knyttet til det å falle utenfor «arbeidslinja», ikke kunne delta som før og å miste mye. De fleste blogger anonymt. Jeg har kjempet for – og ment mye om det positive ved å bruke anonymitet i sosiale medier, men for meg ble det etterhvert riktig å avanonymisere meg selv. Jeg tilbød mitt ansikt og navn for å rette andres rygger. Mine kollegaer – de syke legekollegaer andre syke velferdsarbeidere og medsyke skal se at jeg kan stå rak, selv om jeg er syk. Jeg håper at det har gitt noe verdighet tilbake til de som blir fratatt mye i sin vandring i helsevesenet som «langtidssyke». Vi har sett en debatt rundt langtidssyke det siste året som jeg opplever stigmatiserende.

Mikropolitikk
Mikropolitikk er et begrep jeg  begynte å bruke da jeg ble nominert som årets politiske blogg 2010 hos Svein Tore Marthinsen. Mikropolitikk handler for meg om en urokkelig tro på at det vi gjør selv – eller for såvidt lar være å gjøre, former verden vi lever i. Det handler om en dyp tillit til at individet kan utføre gjerninger som fører til store endringer for resten av medlemmene av felleskapet. Hver og en av oss er forpliktet til å delta etter evne. Mine evner er fluktuerende fordi jeg er syk. Etter at jeg forsto at det er store temaer som bør belyses har jeg også vært mer orientert mot hvem som kan være med å løfte frem temaet langtidssyke og samfunn og jeg jobber så godt jeg kan med den saken, innenfor de ressursene jeg har. I fremtiden tror jeg det vil bli stadig større andel “voksenbloggere”. Bloggen er ikke noe nytt. I riktig gamle dager hadde vi Speakers Corner, der hvem som helst kunne si hva de ønsket. Snakket de om viktige eller interessante temaer, var dyktige til å formidle ble de hørt av alle som var på torget den dagen.

I dag har den som vil ytre noe et enda større nedslagsfelt fordi det er så gode muligheter for rask og god spredning av et budskap i sosiale medier. Mange snakker om “bloggermakt” og det tror jeg vi kommer til å se mere til i tiden som kommer.

Del posten:

Hvorfor kåre en Superheltinne?

I sted ble jeg spurt på twitter om det bare var kvinner som kan nomineres til superheltinne i sosiale medier. Svaret på det er ja, det er det. Det har også versert diverse meningsutvekslinger om det på twitter (kanskje på Facebook også, men der er jeg ikke, så det vet jeg ikke), som i mer eller mindre kritiske og sarkastiske vendinger kritiserer kåringen.

Kåringen ble arrangert for første gang i fjor, og den oppsto spontant som følge av at Sermo ville kåre en superhelt i sosiale medier, og endte opp med en liste som besto kun av menn. Sermo sa den gangen at dette overhode ikke var bevisst, og at det i hovedsak var et fokus på organisasjoner og bedrifter. Det velger jeg å tro dem på.

Men uansett ble kåringen av Superheltinne i sosiale medier født med bakgrunn i den kåringen. Kvinnekongen og jeg ønsket å bidra til en synliggjøring av kvinner i sosiale medier. Kvinner bruker sosiale medier i større grad enn menn, likevel er et notorisk slik at det er menn som holder foredrag om sosiale medier, menn som fremstilles som rollemodeller i sosiale medier og menn som kåres til superhelter i sosiale medier.

Hvorfor er det slik? Der har jeg bare teorier:

  • at toneangivende medier ofte har et teknisk fokus når de skriver om sosiale medier, mens kvinners fokus ofte er mer på det sosiale aspektet, altså dialogen i sosiale medier?
  • at ledelsen i selskaper med høyt fokus på sosiale medier ofte er menn som i andre deler av næringslivet og at det preger deres fokus?
  • at kvinner som i en del andre sammenhenger er opptatte av ting i sosiale medier som den toneangivende debatten ikke er opptatt av?
  • at når vi skal blinke ut foregangmenn, har fortsatt lettere for å se for oss menn i rollen?
  • at rollemodeller i offentligheten oftest stort sett har vært menn og det er derfor vi heller mot mannlige representasjoner?
  • at kvinner har lettere for å beundre menn, enn menn har for å beundre kvinner -faglig sett?

Har dere andre forklaringer?

Vårt mandat (til oss selv, fra oss selv) er kun dette:

Vi ønsker å synliggjøre kvinner som er fyrtårn i sosiale medier.

Selve kåringen er en effektiv måte å gjøre det på. Det skaper engasjement. Det skaper gode vibber. Det er grunnen til at jeg håper dette blir en tradisjon før jul hvert år fremover. I tillegg håper jeg å få mer tid, slik at superheltinner.net ikke sover mellom jul og 1.desember, men at det legges ut poster der med jevne mellomrom. For kvinner er og blir fremtredende i sosiale medier, både i kraft av antall og det de bruker sosiale medier til.

Jeg deltok for noen år siden på Female Future, NHOs program for å utvikle kvinnelige styremedlemmer. Mottoet for Female Future var synliggjøring av talent. Mottoet ble født i erkjennelse av at problemet ikke er mangel på kvinnelig talent, men mangel på synliggjøring.

Vi ønsker å synliggjøre kvinnelig talent og kraft i sosiale medier, både på superheltinner.net og med kåringen av Superheltinne i sosiale medier.

på havet

Del posten:

@Virrvarr om sosiale medier

Som mange sikkert har fått med seg har Ida Jackson, eller Virrvarr som vi kjenner henne for i Blogglandia kommet med bok om sosiale medier, som heter “Hvordan ta over verden uten å gå ut av huset“.  Den ble innkjøpt i går og jeg gleder meg til å lese. Virrvarr er en stor pedagog med stor innsikt i blogging og sosiale medier både i skrift og strek.

Noe denne lille videosnutten viser til fulle:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TOD-H2YR9Ws[/youtube]

Del posten:

Facebook etikette

Nå er ikke jeg på Facebook, men de beskrevne manerene for relasjoner i sosiale medier virker gjenkjennlige.  For det er selvsagt regler, selv om mange synes å tro at det er anarki der ute.  Det er det ikke.  Sosiale medier er som andre sosiale settinger.  For at folk skal fungere i sosiale sammenhenger, så må vi faktisk ha regler.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iROYzrm5SBM[/youtube]

Del posten:

Kvinner i sosiale medier

Om kort tid braker vi løs med karing av Superheltinne i sosiale medier.  For å få opp stemningen vil jeg forsøke å poste litt her på dette domenet, som ble opprettet etter fjorårets kåring.

Først ut en video om kvinner i sosiale medier i USA:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WN9dwbcgRk0[/youtube]

Det kan hende det kommer mer interessante videoer etterhvert. Bare å følge med.

Del posten:

Invitasjon til kåring av superheltinne i sosiale medier 2009

Kåring av superheltinner og superhelter innen sosiale medier vil automatisk avsløre hvilke verdier en mener sosiale medier fremmer. Sagt på en annen måte: En kåring av en superheltinne innen sosiale medier sier noe om hvilke verdier vi mener realiseres med størst hell, ved hjelp av sosiale medier.  Disse verdiene kan være av både økonomisk, sosial og kulturell kapital.

Med sosiale medier mener vi her: Facebook, Twitter og blogger. Sosiale medier krysset med tradisjonelle medier som TV, aviser, bøker og radio skaper likevel et større vingespenn og en synergi som er helt naturlig å oppskatte.

Kriteriene som er satt opp under er ikke en garanti for suksess.  Men disse kriteriene har fått enkelte aktører til å høste beundring, heder og ære. Vi mener med rette.

Kåringen vil sannsynligvis ikke være overførbar til morgendagen. Interaksjonen i sosiale medier endrer seg kontinuerlig.

Vi er ikke ute etter å skape et paradigme.

Vi ønsker å dele solskinnshistorier!

Mottoet til NHOs program for å finne kvinnelige styreemner, Female Future, var: Synliggjøring av talent. Mottoet ble født i erkjennelse av at problemet ikke er mangel på kvinnelig talent, men mangel på synliggjøring.  La oss synliggjøre kvinnelig talent i sosiale medier.

La oss kåre en Superheltinne!

Kriterier:

Kandidaten deltar i dialogen i sosiale medier. Det holder ikke å bare pushe egen informasjon.

Deltakelsen i sosiale medier bør være vedvarende.

Kandidaten er generøs og deler informasjon og kunnskap.

Kandidaten skaper aktivitet og får i gang interaksjon.

Del posten: