Tagg: "Maria Gjerpe"

Om sosiale medier

Det er gjevt å bli kåret til Superheltinne i sosiale medier 2010! Takk til alle sammen! Oppmerksomheten som denne utnevnelsen gir, sammen med anerkjennelsen som ligger i å bli tildelt høstens Fritt Ord-midler for bloggen skal brukes til å jobbe for det jeg tror på; synliggjøre, aktualisere og debattere situasjonen for de langtidssyke i så vide kretser jeg kan. Om alt går som jeg vil og jeg får drahjelp nok, blir 2011 året da jeg lager et arrangement rundt langtidssyke, velferdsystemet og arbeid og holder foredrag om emnet. Det blir gøy!

“Superheltinne” mer enn en gimmick
Tittelen «Superheltinne i sosiale medier 2010» har jeg fått for det jeg allerede har gjort gjennom MariasMetode, slik jeg også fikk Fritt Ord midler. Slike priser er et klapp på skulderen og et ønske om at jeg skal fortsette med å gjøre det samme i tiden som kommer. Anerkjennelsene viser andre at det er flere enn meg som mener at de temaene jeg tar opp er verdt å høre på. Slik sett er dette for meg noe mer enn en gimmick og noe som han brukes til noe nyttig for flere. Jeg håper at det vil gi meg litt drahjelp til det jeg vil få til i året som kommer.

I tillegg til å være blogger, er jeg også utdannet lege fra Universitetet i Oslo. I det halvannet året som har gått etter at jeg trakk på meg sosialemedie-skoene og opprettet MariasMetode, har jeg lært mye om det ingen medisinsk lærebok eller klinisk praksis kunne lære meg. Langtidssyke, pårørende, helsepersonell – alle har delt generøst og gitt meg ny innsikt jeg ikke hadde fra før. Det er lange og lærerike kommentarer når jeg poster noe, folk er vennlige på Twitter og på Facebook er det uformellt og fint. Disse stedene kan være interessante, varme og inkluderende steder å være – og jeg har personlig stort sett kun hatt positive opplevelser om gode folk som løfter og hjelper hverandre.

Kommunikasjon
Noe av det som er spennede med å jobbe som lege er at jeg kommer tett inn på andre mennesker, deres tanker og følelser. Jeg møter mennesker i en avkledd situasjon, både fysisk og følelsesmessig. Å være vár den andre i slike situasjoner er også en lærdom en ikke kan lese seg til. Jeg har lært at å kommunisere først og fremst handler om å lytte, slik jeg tror også er første bud når en skal delta i sosiale medier.

Å bygge tradisjonelle nettverk med de som har makt og myndighet er ikke noe jeg har vært opptatt av når jeg har deltatt i sosiale medier. Det har vært lett for meg å lytte til alle stemmer, uavhengig av hva de er og hva de har gjort tidligere. Jeg har vært opptatt av hva «stemmene» kan dele akkurat nå. Likevel ser jeg at jeg når et tak på antall kommentarer jeg kan respondere på og antallet jeg kan følge på twitter – selv om jeg aldri så mye skulle ønske at et slikt tak ikke eksisterte!

Langtidssykes stemmer
Når man blir langtidssyk og ikke lenger kan være deltager i arbeidslinja, mister mange store deler av sitt sosiale liv. Sosial kontakt og nettverk kan bygges ved bruk av sosiale medier og mange aktive deltagere er nettopp langtidssyke. Langtidssyke deltar i stor grad i sosiale medier også fordi de leter etter svar på hvordan de kan bli friske igjen. Etter å ha hørt mange stemmer over tid, så jeg at det var mange vettuge brukerstemmer som aldri blir hørt. Mange hadde gode innspill til helsesektoren, men de når ikke frem, til tross for økt satsning på brukermedvirkning. Det er disse stemmene jeg ofte løfter frem når jeg blogger.

De fleste av oss blir brukere av helsevesenet i en større eller mindre grad i tiden vi lever. Jeg har denne naive troen. Jeg tror på at dersom vi kjenner hverandre som mennesker vil vi hverandre vel. Jeg tror på at den vi gjenkjenner som lik oss, vil vi ønske å hjelpe. Når vi forstår at vi alle kan havne i situasjonen der vi faller utenfor «arbeidslinja», at vi alle kan bli syke, vil vi likevel se de som ikke kan delta i arbeidslinja som likeverdige. I saken rundt utvisningen av Maria Amalie fra Norge er det noe av dette som fører til så stort engasjement. Vi føler vi kjenner Maria. Når noe urett skjer mot en vi “kjenner” reagerer vi.
Til syvende og sist er det de friske som må støtte og hjelpe de syke. En gang blir situasjonen omvendt. Det er lett å heie på vinnerne og disse taperne. Vi må begynne å heie på taperne. Det er slik verden går fremover!

Mulighet for bruk av pseudonym er bra!
Mange har mye skam knyttet til det å falle utenfor «arbeidslinja», ikke kunne delta som før og å miste mye. De fleste blogger anonymt. Jeg har kjempet for – og ment mye om det positive ved å bruke anonymitet i sosiale medier, men for meg ble det etterhvert riktig å avanonymisere meg selv. Jeg tilbød mitt ansikt og navn for å rette andres rygger. Mine kollegaer – de syke legekollegaer andre syke velferdsarbeidere og medsyke skal se at jeg kan stå rak, selv om jeg er syk. Jeg håper at det har gitt noe verdighet tilbake til de som blir fratatt mye i sin vandring i helsevesenet som «langtidssyke». Vi har sett en debatt rundt langtidssyke det siste året som jeg opplever stigmatiserende.

Mikropolitikk
Mikropolitikk er et begrep jeg  begynte å bruke da jeg ble nominert som årets politiske blogg 2010 hos Svein Tore Marthinsen. Mikropolitikk handler for meg om en urokkelig tro på at det vi gjør selv – eller for såvidt lar være å gjøre, former verden vi lever i. Det handler om en dyp tillit til at individet kan utføre gjerninger som fører til store endringer for resten av medlemmene av felleskapet. Hver og en av oss er forpliktet til å delta etter evne. Mine evner er fluktuerende fordi jeg er syk. Etter at jeg forsto at det er store temaer som bør belyses har jeg også vært mer orientert mot hvem som kan være med å løfte frem temaet langtidssyke og samfunn og jeg jobber så godt jeg kan med den saken, innenfor de ressursene jeg har. I fremtiden tror jeg det vil bli stadig større andel “voksenbloggere”. Bloggen er ikke noe nytt. I riktig gamle dager hadde vi Speakers Corner, der hvem som helst kunne si hva de ønsket. Snakket de om viktige eller interessante temaer, var dyktige til å formidle ble de hørt av alle som var på torget den dagen.

I dag har den som vil ytre noe et enda større nedslagsfelt fordi det er så gode muligheter for rask og god spredning av et budskap i sosiale medier. Mange snakker om “bloggermakt” og det tror jeg vi kommer til å se mere til i tiden som kommer.

Del posten:

Maria Gjerpe intervjuet på nrk.no i forbindelse med #superheltinner

Du kan lese intervjuet her.  Hun sier blant annet:

Som lege kom jeg tett inn på andre mennesker fordi jeg ofte møtte dem i en avkledd situasjon, både fysisk og følelsesmessig. Jeg har lært at å kommunisere først og fremst handler om å lytte, slik jeg tror også er første bud når en skal delta i sosiale medier

Vi heier på Maria!

Del posten:

Superheltinne i sosiale medier 2010

er Maria Gjerpe (Mariasmetode). Mange nominerte henne, og mange stemte på henne.

Hun har kommet som en vind inn i sosiale medier med et ønske om å bruke dem til noe meningsfullt. På et drøyt år har hun bygget opp en formidabel blogg, samtidig som hun skriver fast på Den norske legeforeningens blogg og deltar i samfunnsdebatten gjennom andre medier.

Hun er lege og skriver mye om forholdet lege og pasient.  Hun kjenner begge rollene, for hun er pasient også.  Den kunnskapen bruker hun til å hjelpe oss til å bedre forstå det ganske komplekse forholdet mellom behandler og pasient.  Hun er ikke redd for å tale sin egen stand midt i mot, men gjør det gjerne dersom det er behov for det.

Hun tilfredsstiller kriteriene for en superheltinne til fulle. Hun står på barrikadene for de som trenger det mest, de som er sykest og dermed ikke alltid har krefter til å sikre sine rettigheter. Hvor hun får superkreftene fra, hun som er syk selv, er ikke godt å si, men hun har dem, for hun er utrettelig til stede og debatterer de sakene hun er opptatt av.

Maria er nysgjerrig, inkluderende og deler med seg av sin kunnskap og sine synspunkter. Det er de viktigste egenskapene for suksess i sosiale medier.

I går kveld skrev hun dette om det hun kaller mikropolitikk, et begrep hun bruker som også beskriver henne selv godt:

Mikropolitikk handler for meg om en urokkelig tro på at det vi gjør selv – eller for såvidt lar være å gjøre, former verden vi lever i. Det handler om en dyp tillit til at individet kan utføre gjerninger som fører til store endringer for resten av medlemmene av felleskapet. Hver og en av oss er forpliktet til å delta etter evne.

Hun har fått midler av Fritt ord til å blogge videre om sitt møte med helsevesenet både som lege og pasient.  Det var en klok avgjørelse av Fritt Ord-juryen.

Vi gratulerer Maria som Superheltinne i sosiale medier 2010!

Kvinnekongen og Iskwew

Del posten:

Kåring av Superheltinne i sosiale medier 2010

Blant alle nominasjonene har vi plukket ut 10 – blant dem skal det kåres en Superheltinne.

Avstemningen foregår på følgende måte:

  • Via poll – der har alle én stemme hver
  • Via kommentarfeltet – en god begrunnelse gir én til to stemmer ekstra til kandidaten. Begrunnelsen må være på i minimum ett avsnitt (50-100 ord), det holder ikke å bare skrive “Jeg stemmer på …”

Dette gjør vi fordi vi synes det øker kvaliteten i avstemningen og fordi det, som nominasjonene, sprer positivitet og gjør avstemningen mer interessant enn hva en ren pollavstemning ville gjøre.

I år, som i fjor, kommer vi ikke til å offentliggjøre poll-resultater. Vi skal kåre én Superheltinne i sosiale medier, ikke rangere 10 superheltinner fra 1-10. Vi fikk spørsmål i fjor om hvordan man kunne vite at vi offentliggjør det riktige resultatet. Svaret på det er todelt:

  1. Ja, det gjør vi
  2. Dere må stole på at vi gjør det

Da gjenstår det bare å si: Stem i vei, både i stemmeboksen og i kommentarfeltet.

Avstemning og kommentarfelt er åpent til onsdag 8.desember kl. 19:00

De 10 kandidatene til Superheltinne er:

Kandidater til Superheltinne i sosiale medier 2010

KandidatSagt om kandidaten
Cathrine Eide Westerby"Hun har bidratt veldig til at ME-saken er satt på agendaen, og er en durkdreven bruker av sosiale medier på den måten de skal brukes."

"Hennes kombinasjon av halveis å fremstå som en rosa glamblogger samtidig som hun presenterer sitt eget liv og sliter med sykdom og daglilivets realiteter"

"Hun er et oppkomme av sjenerøsitet og varme, som hun sprer rundt seg, sammen med masse både spennende, interessante, søte, morsomme osv. innlegg på blogger + FB."
Cecilie Thunem-Saanum"Hun holder kurs og foredrag om kommunikasjon og tidsbruk gjennom sitt firma CTS Setting (www.cts-setting.no). Hun oppfyller Superheltinnens krav: er full av kunnskap, attitude, har kjappe replikker og et glitrende sosiale-medier-intellekt!"

"For fokus på #tidsbruk både profesjonelt og privat. Vår første kontornomade som flittig deler sin erfaringer. Beundringsverdig!"

"Framstår som en innovativ og modig kvinne. Gjennom velutviklede sosiale antenner, sin brede kompetanse og mot til å gå nye veier, har hun inspirert andre kvinner til gjøre det samme."
Gudrun Jona"Jeg bøyer meg i støvet for at hun turte å gå til media og ellers har vært åpen om psykisk helse og vært en god bloggambassadør, og ikke minst for måten hun i etterkant har taklet nettroll og annet skrømt."

"Det er så viktig at sosiale medier også av myndigheter og etater annerkjennes som det flotte verktøyet og den viktige sosiale arenaen som det er! Gudrun har virkelig kastet lys på denne problematikken og taklet det godt."

"Du har pokker meg hatt en hardt omgang i NAV-saken din Gudrun,men du har jaggu meg landa med begge bena på jorda også!"
Hasla"Hasla gjør en imponerende innsats i å informere om ME og den utrettelige kampen om det å bli forstått og respektert for at dette er en sykdom man har. Jeg beundrer deg <3 "

"Modig, sterk og informativ blogg om ME."

"Ei som tross utlada batteri stoler og kjempar for sine eigne vurderingar av sin sjukdomshistorie"
Ida Jackson"Jeg vil nominere Virrvarr aka Ida Jackson fordi hun er tydelig, kunnskapsrik, gøyal, raus og passe sprø."

"Som fronter jenter i sosiale medier, er bevisst og konsekvent på hvordan hun prater om hva, driver en kjempebra blogg som er både personlig og samfunnsengasjert, deltar aktivt i debatten om sosiale media og deler det hun vet med andre. "

"Hun flytter grenser, drar nettverden over i “den andre verden” og bygger ned grenser, informerer og underholder. Bloggen hennes er informativ, morsom og ærlig."
Kari Viken Olsen"Fordi hun har en vidunderlig evne til å formidle og fortelle. Om dyrene sine, om det å ha ME, om nisser og andre skapninger."

"Koselige, lærerike, triste og glade bloggposter. Jeg smiler og ler av noen poster, må tørke tårene etter å ha lest andre – men jeg sitter alltid igjen med gode følelser etter et besøk på Kari’s blogg"

"Hun er en helt, som bruker sosiale medier for å nå fram med informasjon om ME. Dette gjør hun på en kjempefin og lærerik måte! Hun skriver også om livet på landet og om det som skjer der på en svært humoristisk måte"
Maria Gjerpe"Hun er fremragende på å skape dialog og gå dypere inn i spørsmål som reises, og er både med sin private blogg og sin blogging på Tidsskriftet en brobygger mellom pasienter og helsepersonell."

"Lege og pasient Maria blogger innlevende og informativt, og er en
kjempesosial nettbruker som alltid er i dialog med blogglesere og
medtvitrere."

"Maria skriver både veldig bra og engasjerer seg “above and beyond”. Hun står i fronten for så mange av oss som ikke makter selv. Dette står det respekt av, spesielt når man er syk selv."
MErutt"Denne bloggen server oss hver dag det nyeste innenfor forskning og debatt for oss med ME/CFS. Hennes kommentarsider bidrar også til debatt og ikke minst gir oss alle en plass hvor vi kan diskutere og finne strategier for aktivisme."

"Hun tar godt vare på sine lesere, og har stor tålmodighet med oss når vi er forvirret og må ha forklaring. Hun er helt Super når det gjelder å sette seg inn i kompliserte saker, og klare å formidle dem likevel – jeg er imponert over kunnskapsnivået hennes! "

"Som oppdaterer bloggen med viktige nyheter av interesse for oss i sammen situasjon, og samtidig er hun selv en veldig raus person som byr på seg selv."
Pernille Nylehn"For hennes utrettelige arbeid på egen blogg, kommentarfelter, tidsskrifter og sikkert også i flere fora for å ta den utakknemlige jobben det er å på en grundig og vitenskapelig måte tilbakevise de mange hårreisende påstandene enkelte alternativpraktikere får seg til å komme med. Dessuten er hun morsom."

"Hun er en fagperson som kan informere om de viktige tingene på en veldig forståelig og ordentlig måte, samtidig som hun underholder."

"En stemme som hennes er mer enn velkommen, og hun fortjener stor ros for å komme frem og ytre seg slik hun gjør!"
Sigrun Tømmerås"Hun er en hvileløs aktivist innen psykisk helse spesialist og står på det sårbare menneskets side i alle sammenhenger."

"Kampen for barns rettigheter, at hun er sint på systemer som ikke virker, på mennesker som utsetter andre for vondt. Jeg liker den skarpe pennen hennes, samtidig som jeg noen ganger tar meg i å le høyt av de ironiske og satiriske tekstene som publiseres innimellom."

"[Hun] klarer å balansere sak og person i sosiale medier, utrettelig sprer god informasjon og kjemper for en viktig sak som de fleste ikke våger å prate om."

.

Stem i poll og kommentarfelt:

Superheltinne i sosiale medier 2010

View Results

Loading ... Loading ...

Da er pollen stengt og tråden stengt for kommentarer.

Del posten: