Nominerte superheltinner i sosiale medier 2009

Juryen er overveldet over responsen og hoppende glade for alle de positive vibbene som har kommet i nomineringstråden. Alle de nominerte er Digitale superheltinner, hver på sitt vis. Alle bidrar til å gjøre sosiale medier til et ekstremt interessant sted å være. Alle oppfyller kåringens kriterier. Disse Superheltinnene bidrar til å gjøre sosiale medier til det de er. De skaper sosiale medier mer enn å bruke dem. Det er noe av nøkkelen til sosiale medier – å være med på å skape. Ved å dele, ved å knytte forbindelser og ved interaksjon.

Alle de nominerte Superheltinnene fortjener en diger blomsterbukett:
.
iStock_000008657052XSmallSosiale medier handler først og fremst om å være sosial (derav navnet); det handler om kommunikasjon.I sosiale medier er veien lik målet. Det har disse kandidatene forstått, likt og ønsket å være en del av. Takk til dere alle!

Det er linket til blogg der jeg finner den enkelt. Alternativt linkes det til Twitter. Er det ingen link er dette en kandidat jeg ikke har klart å finne.

Om noen oppdager en lenke som ikke fungerer eller er feil – så si fra. Det samme gjelder om du oppdager noen som er nominert men som har falt ut av listen.

65 lesere har nominert sine Superheltinner og 75 Superheltinner er nominert.

De nominerte – i alfabetisk rekkefølge:

Dette er en eminent oversikt over kvinner som bidrar i sosiale medier, den bør bokmerkes! De av kandidatene som er på twitter finnes på listen Superheltinner.  Selve nominasjonen finnes i denne tråden i Iskwews Hjørne på www.

Juryen vil nå trekke seg tilbake og kommer før dere vet ordet av det tilbake med en noe kortere liste og en poll i ny tråd.

superheltinne paa webben

Del posten:

Invitasjon til kåring av superheltinne i sosiale medier 2009

Kåring av superheltinner og superhelter innen sosiale medier vil automatisk avsløre hvilke verdier en mener sosiale medier fremmer. Sagt på en annen måte: En kåring av en superheltinne innen sosiale medier sier noe om hvilke verdier vi mener realiseres med størst hell, ved hjelp av sosiale medier.  Disse verdiene kan være av både økonomisk, sosial og kulturell kapital.

Med sosiale medier mener vi her: Facebook, Twitter og blogger. Sosiale medier krysset med tradisjonelle medier som TV, aviser, bøker og radio skaper likevel et større vingespenn og en synergi som er helt naturlig å oppskatte.

Kriteriene som er satt opp under er ikke en garanti for suksess.  Men disse kriteriene har fått enkelte aktører til å høste beundring, heder og ære. Vi mener med rette.

Kåringen vil sannsynligvis ikke være overførbar til morgendagen. Interaksjonen i sosiale medier endrer seg kontinuerlig.

Vi er ikke ute etter å skape et paradigme.

Vi ønsker å dele solskinnshistorier!

Mottoet til NHOs program for å finne kvinnelige styreemner, Female Future, var: Synliggjøring av talent. Mottoet ble født i erkjennelse av at problemet ikke er mangel på kvinnelig talent, men mangel på synliggjøring.  La oss synliggjøre kvinnelig talent i sosiale medier.

La oss kåre en Superheltinne!

Kriterier:

Kandidaten deltar i dialogen i sosiale medier. Det holder ikke å bare pushe egen informasjon.

Deltakelsen i sosiale medier bør være vedvarende.

Kandidaten er generøs og deler informasjon og kunnskap.

Kandidaten skaper aktivitet og får i gang interaksjon.

Del posten:

Superheltinne

Definisjonen på en Superheltinne:

A superheroine is a fictional character of “extraordinary or superhuman powers“dedicated to protecting the public.

Noen felles trekk superheltinner har:

  • Ekstraordinære krefter og evner, relevante ferdigheter og/eller avansert utstyr
  • Høy moral, inkludert villighet til å risikere egen sikkerhet for andre
  • Motivasjon i form av ansvarsfølelse, et kall, en personlig vendetta mot kriminelle eller en sterk tro på rettferdighet
  • En hemmelig identitet som beskytter superheltinnens familie og venner fra å bli målskive for kriminelle. Navnene er ofte beskrivende eller metaforiske
  • Et særpreget kostyme
  • Et underliggende motiv som påvirker heltinnens navn. kostyme, personlige effekter og andre aspekter ved hennes karakter
  • Tilbakevendende støttekarakterer
  • En rekke fiender som hun slåss mot gjentagende ganger

Eksempler på superheltinner:

Spider woman


Wonder woman
Batwoman

Del posten:
Side 3 av 3123