Kategori: Kåringer

Invitasjon til kåring av superheltinne i sosiale medier 2009

Kåring av superheltinner og superhelter innen sosiale medier vil automatisk avsløre hvilke verdier en mener sosiale medier fremmer. Sagt på en annen måte: En kåring av en superheltinne innen sosiale medier sier noe om hvilke verdier vi mener realiseres med størst hell, ved hjelp av sosiale medier.  Disse verdiene kan være av både økonomisk, sosial og kulturell kapital.

Med sosiale medier mener vi her: Facebook, Twitter og blogger. Sosiale medier krysset med tradisjonelle medier som TV, aviser, bøker og radio skaper likevel et større vingespenn og en synergi som er helt naturlig å oppskatte.

Kriteriene som er satt opp under er ikke en garanti for suksess.  Men disse kriteriene har fått enkelte aktører til å høste beundring, heder og ære. Vi mener med rette.

Kåringen vil sannsynligvis ikke være overførbar til morgendagen. Interaksjonen i sosiale medier endrer seg kontinuerlig.

Vi er ikke ute etter å skape et paradigme.

Vi ønsker å dele solskinnshistorier!

Mottoet til NHOs program for å finne kvinnelige styreemner, Female Future, var: Synliggjøring av talent. Mottoet ble født i erkjennelse av at problemet ikke er mangel på kvinnelig talent, men mangel på synliggjøring.  La oss synliggjøre kvinnelig talent i sosiale medier.

La oss kåre en Superheltinne!

Kriterier:

Kandidaten deltar i dialogen i sosiale medier. Det holder ikke å bare pushe egen informasjon.

Deltakelsen i sosiale medier bør være vedvarende.

Kandidaten er generøs og deler informasjon og kunnskap.

Kandidaten skaper aktivitet og får i gang interaksjon.

Del posten:
Side 2 av 212